Дек 10
Понеделник

Контакт с нас

гр. Варна, бул.„Република”117  
Търговски център ЯВОР
Управител: тел.0888 29 20 03
Реклама и PR -
тел. 0882 592 560
Детски кът: тел. 0885 560 260
 
Събития
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ 
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 16.03.2010ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 16.03.2010 (13)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 16.02.10ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 16.02.10 (26)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 19.01.10ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 19.01.10 (9)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 06.12.09ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 06.12.09 (44)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 01.11.09ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 01.11.09 (24)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 20.04.2010ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 20.04.2010 (19)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 18.05.2010ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 18.05.2010 (15)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 07.06.2010ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 07.06.2010 (17)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 27.01.2010ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 27.01.2010 
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - CARIBI BOWLING OPEN 2010ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » CARIBI BOWLING OPEN 2010 (71)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 15.06.2010ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 15.06.2010 (13)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 05.07.2010ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 05.07.2010 (20)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 20.07.2010ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 20.07.2010 (21)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 17.08.2010ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 17.08.2010 (14)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 21.09.2010ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 21.09.2010 (21)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 19.10.2010ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 19.10.2010 (25)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 29.11.2011ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 29.11.2011 (36)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 19.10.2010ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 19.10.2010 
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 19.6.2012ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 19.6.2012 (21)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 16.11.2010ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 16.11.2010 (39)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 21.12.2010ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 21.12.2010 (19)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 18.01.2011 г.ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 18.01.2011 г. (24)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 15.02.2011 г.ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 15.02.2011 г. (19)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 15.03.2011 г.ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 15.03.2011 г. (13)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 17.12.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 17.12.2013 
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 19.11.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 19.11.2013 (16)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 18.06.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 18.06.2013 (32)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 01.03.2011ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 01.03.2011 (21)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 21.01.2014ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 21.01.2014 (22)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 09.03.2011ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 09.03.2011 (21)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 05.04.2011ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 05.04.2011 (19)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 19.04.2011ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 19.04.2011 (20)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 17.05.2011ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 17.05.2011 (48)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 21.06.2011ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 21.06.2011 (49)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 19.07.2011ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 19.07.2011 
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 16.08.2011ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 16.08.2011 (46)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 20.09.2011ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 20.09.2011 (42)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 12.08.2011ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 12.08.2011 (37)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 08.09.2011ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 08.09.2011 (38)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 19.10.2011ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 19.10.2011 (39)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 15.11.2011ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 15.11.2011 (37)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 20.12.2011ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 20.12.2011 (24)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 01.11.2011ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 01.11.2011 (35)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 15.12.2011ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 15.12.2011 (40)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 17.1.2012ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 17.1.2012 (24)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 21.2.2012ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 21.2.2012 (30)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 20.3.2012ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 20.3.2012 (48)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 17.4.2012ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 17.4.2012 (41)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 15.5.2012ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 15.5.2012 (17)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 17.7.2012ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 17.7.2012 (38)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 21.8.2012ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 21.8.2012 (28)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 18.9.2012ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 18.9.2012 (19)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 16.10.2012ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 16.10.2012 (5)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 20.11.2012ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 20.11.2012 (26)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 18.12.2011ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 18.12.2011 (16)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 7.2.2012ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 7.2.2012 (25)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 6.3.2012ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 6.3.2012 (38)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 13.03.2012ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 13.03.2012 (26)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 22.03.2012ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 22.03.2012 (59)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 03.04.2012ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 03.04.2012 (56)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 6,7,8.04.2012ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 6,7,8.04.2012 (24)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 26.04.2012ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 26.04.2012 (35)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - CARIBI BOWLING OPEN 2012ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » CARIBI BOWLING OPEN 2012 (116)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 2012.10.02ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 2012.10.02 (25)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 27.11.2012ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 27.11.2012 (50)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 15.10.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 15.10.2013 (12)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 17.09.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 17.09.2013 (14)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 20.08.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 20.08.2013 (23)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 16.07.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 16.07.2013 (22)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 21.05.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 21.05.2013 (39)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 19-21.04.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 19-21.04.2013 
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 16.04.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 16.04.2013 (18)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 19.03.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 19.03.2013 (31)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 13.02.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 13.02.2013 
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 19.02.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 19.02.2013 (12)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 15.01.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 15.01.2013 (17)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 12.02.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 12.02.2013 (46)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 12.03.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 12.03.2013 (24)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 09.04.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 09.04.2013 
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 14.05.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 14.05.2013 (24)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 11.06.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 11.06.2013 (25)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 09.07.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 09.07.2013 (22)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 13.08.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 13.08.2013 (24)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 10.09.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 10.09.2013 (28)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 08.10.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 08.10.2013 
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 12.11.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 12.11.2013 
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 10.12.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 10.12.2013 
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - Open IVТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » Open IV (24)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 02.10.2013ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 02.10.2013 (16)
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 18.02.2014ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 18.02.2014 
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 18.03.2014ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 18.03.2014 
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 15.04.2014ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 15.04.2014 
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 20.05.2014ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 20.05.2014 
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 17.06.2014ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 17.06.2014 
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 15.07.2014ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 15.07.2014 
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 19.08.2014ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 19.08.2014 
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 16.09.2014ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 16.09.2014 
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 21.10.2014ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 21.10.2014 
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 18.11.2014ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 18.11.2014 
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - 16.12.2014ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » 16.12.2014 
ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ - V-ти CARIBI BOWLING OPEN 2014ТУРНИРИ ПО БОУЛИНГ » V-ти CARIBI BOWLING OPEN 2014 (96)
ДРУГИ СЪБИТИЯДРУГИ СЪБИТИЯ 
ДРУГИ СЪБИТИЯ - HALLOWEEN 31.10.2009ДРУГИ СЪБИТИЯ » HALLOWEEN 31.10.2009 (10)
ДРУГИ СЪБИТИЯ - STAFF PARTY 08.02.10ДРУГИ СЪБИТИЯ » STAFF PARTY 08.02.10 (15)
ДРУГИ СЪБИТИЯ - Staff party 02.12.09ДРУГИ СЪБИТИЯ » Staff party 02.12.09 (62)
ДРУГИ СЪБИТИЯ - 01.06.2010ДРУГИ СЪБИТИЯ » 01.06.2010 (29)
ДРУГИ СЪБИТИЯ - HALLOWEEN 31.10.2010ДРУГИ СЪБИТИЯ » HALLOWEEN 31.10.2010 (28)
ДРУГИ СЪБИТИЯ - Christmas CARIBI Staff Party 2010ДРУГИ СЪБИТИЯ » Christmas CARIBI Staff Party 2010 (66)
Рожден Ден Търговски Център ЯВОРРожден Ден Търговски Център ЯВОР (62)
Детски Рожден Ден в CARIBIДетски Рожден Ден в CARIBI (36)
Юношески турнир по Боулинг по случай 12 Октомври- празник на р-н Младост!Юношески турнир по Боулинг по случай 12 Октомври- празник на р-н Младост! (86)
Благотворителна Коледа за фондация Благотворителна Коледа за фондация "Закрила на детето"- Варна (24)
Великденско парти за децата !!!Великденско парти за децата !!! (37)
01-ви Юни 2011 - Невероятен празник за децата!01-ви Юни 2011 - Невероятен празник за децата! (156)
CARIBI BOWLING OPEN 2011CARIBI BOWLING OPEN 2011 
Честит 2-ри РОЖДЕН ДЕН- ТЦ Честит 2-ри РОЖДЕН ДЕН- ТЦ "Явор" АД и Боулинг Бар CARIBI !!! (100)
Благотворителна Коледа- Агенция за закрила на детето гр. ВарнаБлаготворителна Коледа- Агенция за закрила на детето гр. Варна (59)
Рилски Езера- TeamBuilding 2012Рилски Езера- TeamBuilding 2012 (197)
B-DAY-22.06.2011B-DAY-22.06.2011 (100)
BIG SHA ft. CONSA - BG Party в Боулинг Бар CARIBIBIG SHA ft. CONSA - BG Party в Боулинг Бар CARIBI (87)
HALLOWEEN PARTY 2012HALLOWEEN PARTY 2012 (41)
БЛАГОТВОРИТЕЛНА КОЛЕДА за децата от БЛАГОТВОРИТЕЛНА КОЛЕДА за децата от "Фондация закрила на детето" 12.12.2012 (84)
MISS CARIBI SPRING 2013MISS CARIBI SPRING 2013 (86)
 
Powered by Phoca Gallery
В момента има 15 посетителя в сайта

Реклама

Анкета

Играете ли редовно BOWLING
 

Търговски Център ЯВОР